Bästa Riksbanken.


Följande brev har mailats till Ordföranden i styrgruppen som tar hand om utformningen av Sveriges Riksbanks nya sedlar och mynt:

Bästa Christina Wejshammar och Riksbank.
Först vill jag gratulera till ert beslut att ta fram nya sedlar och mynt, jag tycker det är bra med utveckling. Vidare blir jag mycket glad när jag ser er YouTube-kanal. Att ni hittat ett sätt att använda sociala medier för att nå ut med era budskap är beundransvärt.

Läste på er hemsida att ni haft en designtävling om de nya sedlarna och mynten, även det mycket kreativt. Jag har ju aldrig varit någon vidare designer, istället är jag bättre på att ta fram idéer och koncept. Olika material för sedlar och mynt varierar ju i världen men jag litar på att ni har större kunskap i ämnet än mig och att ni utgår från ett miljövänligt perspektiv, gärna med möjlighet till återvinning.

Därför vill ja nu ta tillfället i akt och presentera några idéer om pengarnas valörer. Utseendet i all ära, det är ju ändå värdet av mynt och sedlar som räknas, om man säger så.

Vanligvis tar jag betalt för mitt idékonsulteri, men jag ger er några idéer gratis (0 kronor/styck).

  • Pi-mynt. Ören avrundas i butik och ingen räknar för hand (i huvudet menar jag) i butik i alla fall. Ett Pi-mynt, som är värt avrundningsvis 3, 14 kronor.
  • Eftersom pengars värde konstant förändras skulle en jämförbar sedel, som är kopplad mot till exempel, dollar, euro eller yen ha klara fördelar. Den skulle kunna användas vid växlingar mellan olika valutor, passa utmärkt som presentkort och fungera lite som ett rosa provisoriskt pass.
  • Binärt talsystem. Användes redan av de gamla egyptierna och det håller fortfarande för våra datorer. Både en modern och en historisk succé.
  • Perfekta tal: 6, 28, 496. Sedlar och mynt i dessa valörer skulle ha många praktiska fördelar, även inom matematik.
  • Lotta ut en plats på en sedel/mynt till privatpersoner. Nu talar vi sociala kampanjer av stort slag. Denna kampanj kan genomföras i samarbete med till exempel Export Sweden.
  • Fyrkantiga mynt och runda sedlar. Eller runda mynt, så kallade ”kulor”.
  • Sälj baksidan av mynten till olika företag som kan få köpa in reklamplats. Motsvarande euromyntens olika sidor som representerar olika länder. Flera stora företag skulle säkert kunna betala en hel del för att synas på detta sätt, vilket gynnar era intäkter. Detta kan även appliceras och erbjudas Sveriges olika kommuner och län.

Dessa förslag passar in på ert engagemang med sociala medier och möjligheten att låta enskilda svenskar få vara med att påverka. Som webbstrateg kan jag garantera att ni skulle få globalt mediautrymme om ni genomförde någon av mina förslag. För att inte tala om samlarvärdet som mynten och sedlarna skulle få.

För synpunkter, åsikter eller fortsatta samtal, vänligen hör av er.