Idéer


Bästa Riksbanken.

Följande brev har mailats till Ordföranden i styrgruppen som tar hand om utformningen av Sveriges Riksbanks nya sedlar och mynt: Bästa Christina Wejshammar och Riksbank. Först vill jag gratulera till ert beslut att ta fram nya sedlar och mynt, jag tycker det är bra med utveckling. Vidare blir jag mycket […]