Gamla vanor – nya intäktsområden.


Världens avstånd minskar. Tack vare Internet har vi lättare att flytta information, hålla kontakt med vänner och kollegor runt om i världen. Tjänster som Google Earth ger programanvändarna lättillgänglig information om världen. Vi kan vara uppkopplade dygnet runt nästan överallt.

Världens avstånd ökar. Extrema grupper, nationalism, terrorism och lokala traditioner blir allt viktigare att bevara i en global värld. I mötet mellan dessa finns en uppsjö av traditioner, som i modern tappning, kan bli inkomstbringande. 

Vasaloppet genomfördes för första gången 1922 då 119 energiska män åkte från Sälen till Mora för att hedra Gustav Vasas minne när han flydde mot Norge 1521. Huruvida Vasa åkte skidor hela vägen förblir en hemlighet men berättelsen passade in i dåtidens nationalromantiska anda.

Konceptet med Vasaloppet växte snabbt tack vare medialt uppbåd och starka radio- och TV kommentatorer som till exempel Sven Jerring. Nils ”Mora-Nisse” Karlsson, född 1917 har betytt mycket för varumärket Vasaloppet. Han innehar fortfarande rekordet med antal vunna lopp (nio stycken) och kom på äldre dagar att jobba inom Vasaloppets organisation.

Traditionen med Vasaloppet har vuxit och deras varumärke förstärks även av den rådande hälsotrenden. Företaget omsätter miljoner och 2009 kom över 50.000 personer i mål i deras många olika skidtävlingar. Sedan 2003 finns även Vasaloppet i Kina.

I Sverige är många levande traditioner kopplade till historia eller förkristna event. På många andra håll i världen är traditioner kopplade till nuvarande religioner.

Buddismen är äldre än kristendomen och mycket utspridd, främst i Asien. Inom den Tibetanska Buddismen, även kallad lamaism, förekommer bönekvarnar frekvent av dess anhängare. Det är cylindrar försedda med mantran. När bönekvarnarna snurras anses budskapen som är skrivna på cylindrarna fungera på samma sätt som människors böner. Traditionellt skrivs mantrat ”Om mani padme hum” på cylindrarna. Det heliga, och komplexa, mantrat är Sanskrit och är mycket populärt bland Dalai Lama-anhängare.

Det finns flera slags bönekvarnar; Mani-bönekvarnarna är gyllene eller i trä, och uppsatta vid olika buddistiska stupor och kloster som besökarna kan snurra på. Det finns även bönekvarnar som snurrar med vattenkraft vid åar och bäckar. Andra bönekvarnar drivs av vindkraft eller tack vare tända ljus vilka fungerar ungefär som svenska änglaspel i jultider.

Dalai Lama har meddelat att en snurrande GIF-bild fungerar lika bra som ett fysiskt bönehjul. Online finns flera bönekvarnar som användare kan aktivera, till och med genom att fylla i egna mantran. Mobilappar med meditationsmusik finns tillförsäljning på AppStore och tack vare solcellstekniken finns flera bönekvarnar som kan klistras fast ovanför instrumentpanelen i bilar.

Traditioner kommer leva kvar och utvecklas tack vare modern teknik. Tänk så många produkter appar som finns kvar att utvecklas.